Rreth nesh

Al Trade Construction, si dege shumë e rëndësishme e Al Trade Center për fokus e ka ndërtimin dhe shitjen e banesave dhe aktivitete tjera të patundshmërisë.

Me një ekip profesional, synon që me projektet e ndërtimit të krijojë një standard bashkëkohor të jetesës për klientët e saj. Gjithherë duke synuar plotësimin e kushteve dhe nevojave të banoreve përmes ofrimit të cilësisë në ndërtim, sigurisë, komoditetit dhe rehatisë.
Në projektet e Al Trade Center, edhe pas finalizimit të projekteve ne ruajmë lidhjen tonë me klientin edhe më gjatë.

Menaxhim të përhershëm përmes: shërbimit të mirëmbajtjes 24/7 me shtëpiak të dedikuar për kompleksin, monitorim me kamera 24/7, kontrollet e qasjes në të gjitha hyrjet, garazhet dhe parkingjet, furnizim me ujë 24/7 edhe për raste urgjente me rezervuar të dedikuar.

Linda '13' Kati 1 deri 8

A1

117.174 m²

A2

122.426 m²

A3

87.593 m²

A4

89.512 m²

A5

67.180 m²

A6

82.760 m²

A7

87.012 m²

A8

122.790 m²

Linda ''13'' Kati 9 Penthouse

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipet e objektit A1 - Kati 1

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²