Linda 1

Kompleksi Linda 1 ka një menaxhim efikas të përhershëm, një rëndësi e veçantë i është kushtuar mirëmbajtjes dhe shërbimeve 24/h për banorët e saj. Kompleksi Linda 1, ndodhet në Fushë Kosovë, në bllokun e ri urbanistik pranë rrugës Nënë Terezë, afër qendrës për materiale ndërtimore dhe vegla pune Baumarket, me qasje të shpejtë dhe të lehte në rrugën magjistrale Prishtinë – Fushë Kosovë.

Në kompleks ndodhet edhe kopshti për fëmije (IP Linda), lehte i qasshëm per nevojat e banoreve të kompleksit. Ndërtimi është bërë me material kualitativ të klasës së parë dhe ofron veçori të mira termike e akustike. Kompleksi Linda 1 ofron kualitet, komfor, hapësirë, ngrohtësi dhe arkitekturë bashkëkohore. Kompleksi ynë është i pajisur me leje të rregullt urbanistike dhe ndërtimore nga Komuna e Fushe Kosovës. Orientimi i kompleksit është shumë i mirë për banim dhe me ndriçim të mjaftueshëm.

Karakteristikat e kompleksit

Numri i banesave: 72

Furnizim me energji elektrike për hapësira të përbashkëta 24/h

Furnizim me ujë 24/h

Sigurim dhe vëzhgim
me kamera 24/h

4 Ashensorë

Kontrolle te qasjes në hyrje​

Hapësire e dedikuar për fëmijët

Parking i veçantë mbitokësor

Sipërfaqja: prej 9,066m²

Linda '13' Kati 1 deri 8

A1

117.174 m²

A2

122.426 m²

A3

87.593 m²

A4

89.512 m²

A5

67.180 m²

A6

82.760 m²

A7

87.012 m²

A8

122.790 m²

Linda ''13'' Kati 9 Penthouse

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipet e objektit A1 - Kati 1

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²