Linda 4 dhe 5

Kompleksi Linda 4 dhe 5, është një projekt në të cilin është planifikuar që të përmbushën të gjitha nevojat e juaja për banim, kompleksi do të ketë menaxhim efikas të përhershëm edhe pas dorëzimit të objektit, rëndësi e veçantë i është kushtuar aspektit të mirëmbajtjes dhe shërbimeve 24/h për banorët.

Kompleksi Linda 4-5 gjendet afër Linda 1, ka shumë afër Baumarket dhe Al Trade Market në Fushë Kosovë. Me qasje të lehtë dhe shumë afër rrugës magjistrale Prishtinë – Fushë Kosovë. Kompleksi është i pajisur me leje të rregullt urbanistike dhe ndërtimore nga komuna e Fushë Kosovës. Me një distancë të madhe në mes të objekteve, ofrohen plane të banesave me sipërfaqe të ndryshme.

Në çdo banesë (ka të inkorporuar dy sisteme të ngrohjes qendrore, lokal dhe mundësinë e ngrohjes nga Termokosi kur të zgjerohet rrjeti në këtë rrugë). Kualiteti i dritareve: dritare nga PVC me profil 80mm, me 3 xhama dhe roleta të jashtme nga alumini. Termo izolimi: izolimi i jashtëm me lesh guri dhe tulla të fasadës. Dyert: dyer të blinduara dhe dyer të brendshme CPL. Muret ndarëse: ndarja në mes të banesave me dy mure dhe izolim akustik. Kualiteti i dyshemeve: dysheme laminati dhe pllaka qeramike. Furnizim të rregullt me energji elektrike 24h, ujë i pijshëm përmes sistemit te filtrimit 24h, sigurim ne hyrje te objekteve 24h, vëzhgim me kamera dhe alarme për mbrojtjen e pasurisë tuaj, hapësira gjelbëruese që rrethon objektet dhe i jep një pamje të veçantë.

Karakteristikat e kompleksit

Numri i banesave: 72

Furnizim me energji elektrike për hapësira të përbashkëta 24/h

Furnizim me ujë 24/h

Sigurim dhe vëzhgim
me kamera 24/h

4 Ashensorë

Kontrolle te qasjes në hyrje​

Hapësire e dedikuar për fëmijët

Parking i veçantë mbitokësor

Sipërfaqja: prej 9,066m²

Linda '13' Kati 1 deri 8

A1

117.174 m²

A2

122.426 m²

A3

87.593 m²

A4

89.512 m²

A5

67.180 m²

A6

82.760 m²

A7

87.012 m²

A8

122.790 m²

Linda ''13'' Kati 9 Penthouse

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipet e objektit A1 - Kati 1

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²