Tipet e objektit D - Kati 1 - 6

Tipi A1

111.591

Tipi A2

88.360 m²

Tipi A3

49.847 m²

Tipi A4

110.391 m²

Tipi A5

90.085 m²

Tipet e objektit D - Kati 7

Tipi A1

113.819 m²

Tipi A2

101.637 m²

Tipi A3

91.275 m²

Tipet e objektit D - Kati 8

Tipi A6

83.614 m²

Tipi A5

96.157 m²

Linda '13' Kati 1 deri 8

A1

117.174 m²

A2

122.426 m²

A3

87.593 m²

A4

89.512 m²

A5

67.180 m²

A6

82.760 m²

A7

87.012 m²

A8

122.790 m²

Linda ''13'' Kati 9 Penthouse

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipet e objektit A1 - Kati 1

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²