Tipet e objektit C - Kati 1

Tipi A1

83.372 m²

Tipi A2

65.935 m²

Tipet e objektit C - Kati 1-6

Tipet e objektit C - Kati 2-6

Tipi A1

50.885 m²

Tipi A2

98.422 m²

Tipet e objektit C - Kati 7

Tipi A1 Dubplex

157.803 m²

Tipi A2

135.652 m²

Tipi A3

135.652 m²

Tipi A4

135.652 m²

Tipet e objektit C - Kati 8

Tipi A6

119.322 m²

Linda '13' Kati 1 deri 8

A1

117.174 m²

A2

122.426 m²

A3

87.593 m²

A4

89.512 m²

A5

67.180 m²

A6

82.760 m²

A7

87.012 m²

A8

122.790 m²

Linda ''13'' Kati 9 Penthouse

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipet e objektit A1 - Kati 1

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²