[Kompleksi-Linda-A2]

Tipet e objektit A2 - Kati 1 - 6

Tipi A1

96.577 m²

Tipi A2

128.669 m²

Tipi A3

87.632 m²

Tipi A4

87.351 m²

Tipi A5

108.924 m²

Tipi A6

95.409 m²

Tipi A3

48.578 m²

Tipet e objektit A2 - Kati 7 dhe 8

Linda '13' Kati 1 deri 8

A1

117.174 m²

A2

122.426 m²

A3

87.593 m²

A4

89.512 m²

A5

67.180 m²

A6

82.760 m²

A7

87.012 m²

A8

122.790 m²

Linda ''13'' Kati 9 Penthouse

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A6

105.085 m²