Linda 6

Kompleksi Linda 6, është një projekt tjetër që po jetësohet nga ne, projekt ky në të cilin është planifikuar që të përmbushën të gjitha nevojat e juaja për banim, kompleksi do të ketë menaxhim efikas të përhershëm, rëndësi si edhe tek projektet tjera i është kushtuar aspektit të mirëmbajtjes dhe shërbimeve 24/h për banorët.

Kompleksi Linda 6 i bashkohet komplekseve tjera Linda 4-5 dhe Linda 1 në Fushë Kosovë, në Rr. Nënë Tereza shumë afër Baumarket dhe Al Trade Market. Linda 6 është e pozicionuar në një hapësire ku ofrohet qasje shumë e lehtë në rrugën magjistrale Prishtinë – Fushë Kosovë. Përparësi tjetër është edhe mundësia e lehte për tu qasur në Autostradë. Kompleksi është i pajisur me leje të rregullt urbanistike dhe ndërtimore nga komuna e Fushë Kosovës.

Në çdo banesë (ka të inkorporuar dy sisteme të ngrohjes qendrore, lokal dhe mundësinë e ngrohjes nga Termokosi kur të zgjerohet rrjeti në këtë rrugë). Kualiteti i dritareve: dritare nga PVC me profil 80mm, me 3 xhama dhe roleta të jashtme nga alumini. Termo izolimi: izolimi i jashtëm me lesh guri dhe tulla të fasadës. Dyert: dyer të blinduara dhe dyer të brendshme CPL. Muret ndarëse: ndarja në mes të banesave me dy mure dhe izolim akustik. Kualiteti i dyshemeve: dysheme laminati dhe pllaka qeramike. Furnizim të rregullt me energji elektrike 24h, ujë i pijshëm përmes sistemit te filtrimit 24h, sigurim ne hyrje te objekteve 24h, vëzhgim me kamera dhe alarme për mbrojtjen e pasurisë tuaj.

Karakteristikat e kompleksit

Numri i banesave: 27

Furnizim me energji elektrike për hapësira të përbashkëta 24/h

Furnizim me ujë 24/h

Sigurim dhe vëzhgim
me kamera 24/h

Në çdo banesë (ka të inkorporuar dy sisteme të ngrohjes qendrore, lokal dhe mundësinë e ngrohjes nga Termokosi

dritare nga PVC me profil 80mm, me 3 xhama dhe roleta të jashtme nga alumini

dysheme laminati dhe pllaka qeramike.

Kontrolle te qasjes në hyrje​

Objekti është i pajisur me
3 Ashensorë

Hapësire e dedikuar për fëmijët

Parking i veçantë mbitokësor

Sipërfaqja: prej ?m²

Linda '13' Kati 1 deri 8

A1

117.174 m²

A2

122.426 m²

A3

87.593 m²

A4

89.512 m²

A5

67.180 m²

A6

82.760 m²

A7

87.012 m²

A8

122.790 m²

Linda ''13'' Kati 9 Penthouse

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipet e objektit A1 - Kati 1

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²

Tipi A1

121.161 m²

Tipi A2

87.405 m²

Tipi A3

91.220 m²

Tipi A6

105.085 m²